Privacybeleid

PRIVCACYBELEID van Musicalvereniging Con Brio

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Con Brio verwerkt van haar leden, vrijwilligers, sponsoren andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Con Brio, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Con Brio verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Con Brio, info@musical-conbrio.nl, KvK nummer 20137727
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via bestuur@musical-conbrio.nl

2. Welke gegevens verwerkt Con Brio en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum.
b) e-mail adres
c) telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie bv lichaams-
maten die betrekking hebben op maat gemaakte kleding. Pasfotos die we gebruiken voor een
smoelenboek op de website.
2.2 Con Brio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap
en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingenen informatie over diensten en activiteiten van Con Brio
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen en/of afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Con Brio en/of je te             informeren over de ontwikkelingen van Con Brio.

E-mail berichtgeving :
Con Brio gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Con Brio Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via berichtgeving via ons contactformulier.
Hier word meteen actie op ondernomen dat je geen nieuwsbrief meer krijgt toegestuurd.

3. Bewaartermijnen
Con Brio verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Con Brio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Con Brio kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Con Brio zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Con Brio je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via ons contactformulier.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Ontvang onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte

Op de hoogte van onze voorstellingen en andere activiteiten!
Schrijf u dan in en wij laten maximaal 6 keer per jaar van ons horen!

Onze sponsors